Fondy-Podilove.cz

Investice do fondů v roce 2014

Přehled na Finez.cz vás provede investičním výhledem Jana Traxlera s těmito předpoklady:

  • akcie poklesnou
  • reakcí bude růst ceny zlata
  • dluhopisy zůstanou pod úrovní inflace
  • v rámci měn výrazně posílí dolar

Detail DISKUTOVAT

fp-mince-ve-sklenici-150

Rozbor na Investujeme.cz se věnuje české oblibě zajištěných fondů a nižší míře rizika obecně. Garance nezáporného výnosu navazuje na tradiční přístup "nemusí pršet, stačí, když kape". Obyčejný investor má jistotu, že o své peníze nepřijde. Jaká jsou negativa takového přístupu?

Zajištěné fondy investují především do bezpečných aktiv jako jsou dluhopisy, které mají roční výnos maximálně několik procent. Malou část portfolia tvoří dynamická složka jako akcie, ale pouze takovou, aby neohrozila garanci výnosu.

Pro průměrného českého občana jde o vhodnou investici, která přesto, že jen s námahou poráží inflaci, umožňuje vyhnout se znehodnocení prostředků s určitou nadějí na zisk. Dynamické formy investování jako například akciové fondy jsou blizké jen velmi malé části naší populace.

Detail DISKUTOVAT

Jak vybrat správný fond?
Nabídka investičních fondů je velmi bohatá. Není v žádném případě jednoduché zvolit na základě výše uvedených kritérií ideální investiční fond. V současné době existuje hned několik základních kategorií otevřených podílových fondů. Od sebe se vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos. Své prostředky můžete vložit do akciových, dluhopisových (obligačních), nemovitostních, smíšených (balancovaných) fondů nebo fondů peněžního trhu. Oblibě se těší i oborové investiční fondy, které umísťují prostředky investorů například pouze do cenných papírů společností z jednoho odvětví (telekomunikace, internet a podobně).

Detail DISKUTOVAT

fp-prasatko-150

Přestože Češi prohlašují, že při zhodnocování svých úspor preferují vyšší výnos před likviditou a rozumí významu rozdělení úspor na krátkodobé a dlouhodobé, ve skutečnosti je pro většinu z nich stále nejdůležitější maximální ochrana investovaných peněz a likvidita.

Detail DISKUTOVAT

Výhody fondů
Na českém trhu působí stovky investičních fondů, které se od sebe navzájem odlišují investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Každý z vás si může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá vašim cílům. S různými fondy můžete na po každé jinou dobu investovat různě vysokou částku, ať už pravidelně či jednorázově. Většina investičních fondů umožňuje spoření i drobným investorům. Minimální vklady činí někdy jen 500 až 5000 Kč. I velmi malý investor se může podílet na růstu velkých světových firem a získat podíl na investicích, které by si jinak nemohl dovolit.

Detail DISKUTOVAT

fp-mince-150

Pokud nemáme k dispozici potřebou jednorázovou sumu pro investici do podílových fondů, neznamená to žádnou katastrofu. Je tu možnost tzv. pravidelného investování. Jedná se o to, že pravidelně (zpravidla každý měsíc) investujete malou částku (řekněme 500 nebo 1000 Kč; 500 Kč je většinou minimum). To kouzlo pak spočívá v tom, že v období velkého růstu na trzích jsou za peníze, které svěříte fondu, nakoupeny podílové listy, které mají v tu chvíli vetší hodnotu a tudíž jich nakoupíte méně (i když dráže). V dalším období zase naopak ceny na trzích klesají a vy za stejnou sumu, kterou pravidelně investujete, nakoupíte více těchto aktuálně levnějších podílových listů. Když se pak v dlouhodobějším horizontu několika let tyto cykly střídají, hodnota vašich aktiv postupně roste. Je to tím, že nakupujete více levnějších podílových listů než těch dražších.

Detail DISKUTOVAT

Poplatky fondů
Asi se k vám již doneslo, že investiční fondy nabízejí investorům zajímavé výnosy. Hodnota vašeho výnosu bude vždy dána rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Nejvíce peněz zaplatíte za vstupní poplatek, který inkasuje správce fondu (investiční společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše činí u většiny akciových a derivátových fondů až 6 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje poplatek od 3 do 4 %. Při investici do fondů peněžního trhu počítejte s poplatkem do 1 %.

Detail DISKUTOVAT

Zajištěné fondy slibují dvakrát vyšší výnos než u spořicích účtů

Máte-li volné prostředky, postupujte systematicky a nepodléhejte nějakému momentálnímu rozpoložení mysli. Ze zásad, které byste měli dodržet, vybíráme pro tento případ ty nejdůležitější:

  • postupujte systematicky a aktivně, tedy vy si vyhledávejte investiční příležitosti, jaké jsou na trhu a po zvolení těch nejvýhodnějších pak kontaktujte jejich poskytovatele (banky, investiční společnosti atp.);
  • investujte jen do toho, čemu rozumíte;
  • nenechte se k žádné investici přemluvit.

Detail DISKUTOVAT

Zajištěné fondy
Existují investoři se silnou averzí k riziku. Takový typ investora nesnese pohled na klesající hodnotu svého majetku v otevřeném podílovém fondu. Pro takové investory je nemyslitelné vystavit svoje úspory působení akciového trhu. V praxi setrvávají jejich peníze na bankovních termínovaných účtech, ve fondech peněžního trhu, a zčásti i v nejbezpečnějších dluhopisových fondech. Z investičních statistik vyplývá, že lidí se silnou nechutí k riziku je v České republice hodně. Na silně konzervativní investiční profil českého národa ukazují dvě skutečnosti. Za prvé je to zanedbatelná část úspor v akciových fondech v porovnání s jinými zeměmi v Evropě i ve světě. Za druhé je to velký úspěch všech emisí zajištěných fondů v posledních několika letech.

Detail DISKUTOVAT

Investiční certifikát: nízkonákladová investice
Ač se Češi rádi řadí mezi vyspělé západní národy, jejich ekonomická mentalita tomu příliš neodpovídá. Stále se příliš spoléhají na ochrannou ruku státu a o tržní ekonomice a investicích do cenných papírů mají minimum znalostí, natož aby s nimi měli širší zkušeností. Není se nám co divit: Pokud někdo zkušenosti s cennými papíry má, tak jde především o vyhozené peníze ve fondech kuponové privatizace. Nelze taky předpokládat, že se lidé během pouhých dvacíti let od zavedení tržní ekonomiky začnou plně orientovat a správně využívat výhod finančních produktů.

Detail DISKUTOVAT

Nevýhody fondů
Pojištění vkladů je poslední dobou dosti omílaným tématem. Do určité hranice jsou pojištěny bankovní vklady či peněžní prostředky umístěné v družstevních záložnách. S náhradou ztrát můžete počítat i v případě krachu obchodníků s cennými papíry. Bohužel, investiční fondy nepatří (stejně jako penzijní fondy) do skupiny pojištěných finačních produktů. Pokud investiční společnost spravující Váš investiční fond zkrachuje, není k dispozici žádný garanční fond, ze kterého byste mohli náhradu investovaných prostředků obdržet.

Detail DISKUTOVAT

Vytvořilo Anawe